Przejdż do treści

Resetuj hasło

Aby zresetować hasło do Portalu Zdającego - wprowadź swój login otrzymany ze szkoły lub ośrodka, lub numer PESEL, oraz adres e-mail, który jest zapisany na twoim koncie (został wpisany przy zakładaniu konta lub składaniu deklaracji na egzamin):